– Pilegrimsvandring handler om å bryte opp og legge ut på vandring mot et større mål, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. Med dette utgangspunktet har hun invitert med seg en rekke representanter fra tros- og livssyns-Norge. Flere av dem deltok også i en debatt på ettermiddagen på Lian rett utenfor Trondheim.