Andelen nordmenn som ikke er medlem i et tros- eller livssynssamfunn øker, og det norske samfunnet blir stadig mer sekulært. En utvikling som illustreres gjennom den følelsesladede debatten om nedleggelsen av flere kirker i Oslo. Årsaken er lave besøkstall.