Afrika har det siste tiåret i økende grad blitt åsted for voldelig ekstremisme, ofte med religiøs begrunnelse.