Tedros Kedir har vært fast deltaker på språkkafeen i Uranienborg menighet siden den startet i 2016. Nå har han oppholdstillatelse og utdanner seg til helsefagarbeider ved Sinsen videre-gående skole.