– Norge har fått en mindre viktig rolle internasjonalt under dagens regjering, og har tatt en passiv rolle i det internasjonale klimaarbeidet. Her har regjeringen sviktet, sier Kari Elisabeth Kaski (bildet), førstekandidat til Stortinget for Oslo SV.