I dag offentliggjør regjeringen sin nye nasjonale veileder for skolegudstjenester.