Fleirtalet i både Stortinget og danske Folketinget (sjå eiga sak) ønskjer å ramme pengegåver frå konservative muslimske regime som raust deler ut millionar til moskear i Europa.