– Regjeringen har blitt enige, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) til VG. Venstre er regjeringspartiet som har kjempet aller iherdigst for et forbud mot homoterapi – men de har gått med på å heller gå inn for en utredning. Utredninga skal se på hva som er tillatt innenfor dagens lovverk, og eventuelt vurdere om man kan regulere dette via lov.