Norges Bibelkirke ble opprettet som en reaksjon på vedtaket om å innføre likekjønnet vigsel i Den norske kirke og retter seg mot bedehusfolket.