Nyheter

Et år med feiring av reformasjonsjubileet nærmer seg slutten. 500-årsmarkeringen har preget alt fra samfunnsdebatt og kulturscene til skole og teologi i løpet av 2017. Men hva har kirken og samfunnet lært om Martin Luther og reformasjonen?

– Det store vi har lært er at Luther er økumenisk, eller sagt annerledes, vi er alle katolikker. Det er blitt tydeligere og tydeligere gjennom hele året, sier teolog og professor ved Nord universitet, Idar Kjølsvik.

Økumenisk fellesskap

Han mener at jubileet kom litt dårlig i gang, men at det har tatt seg sterkt opp igjen – ikke bare i Norge, men i Tyskland og resten av verden også.