Oslo kommune har bedt ­skolene opprette «hjerte­telefoner» der elevene kan ringe inn selv, ­inspirert av Ekeberg skole som gjorde det først, forteller ­Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram:

– I tillegg gir kommunen ­retningslinjer om at skolene skal følge opp hver enkelt elev, særlig dem de er mest bekymret for, via telefon, chat eller e-post.

Alarmtelefonen mangler chat

Hun understreker at det ikke er sikkert at barn klarer å ta kontakt selv gjennom Alarmtelefonen, særlig ikke så lenge Alarmtelefonen mangler chat. For barn som opplever situasjonen hjemme som anspent, kan terskelen for å ringe og snakke, være høy.

Redd Barna og Stine Sofies stiftelse har sendt en liste med flere anbefalinger i et brev til statsministeren, kunnskapsministeren og barne- og familieministeren.En av de viktigste anbefalingene er at skoler og barnehager får pålegg om å følge opp direkte barn og familier som de er bekymret for.

Økende familievold

De to organisasjonene berømmer regjeringen for at den har tatt raske og gode grep, både med å snakke direkte til barna, og ved å innlemme barneverntjenesten i kritiske samfunnsfunksjoner som gir rett til barnepass.

Stortinget ble også enige om å bevilge penger til ekstra innsats for barn som sliter. Det ble presentert i tiltakspakken torsdag morgen.

Men hun viser til at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har advart om økende fysisk og psykisk vold i familier etter at barnehager og skoler ble stengt fra 16. mars. Også politiet og Barneombudet har gått ut med bekymring for økt omsorgssvikt og familievold. Derfor mener Redd Barna og Stine Sofies stiftelse at mer kan gjøres.

Dette er listen som Redd Barna og Stine Sofies stiftelse ber regjeringen om:

• Døgnåpen Alarmtelefon 116111 bør utvides med chat-funksjon.

• Skoler og barnehager bør få i oppdrag å følge opp hvert enkelt barn og familie direkte per telefon eller lignende.

• Oslo kommune ber alle skolene åpne en «Hjertetelefon». Det bør andre kommuner også gjøre.

• En del eldre barn samles ute. Det er stort behov for oppsøkende utetjenester som kan forebygge vold og kartlegge om noen trenger ekstra oppfølging.

• Nå som internett er en ekstra viktig kanal, er det viktig å få ut forebyggende informasjon fra Kripos og politi til unge, foreldre og skoler om overgrep på nett.

• Kommunale tjenester bør få flere ressurser til å utvikle nettbaserte tjenester hvor barn kan få kontakt og hjelp.

• Som ved pressekonferansen sist mandag bør regjeringen fortsette å gi oppdatert informasjon direkte til barn om situasjonen og hva de kan gjøre, tilpasset ulike aldre, funksjonsnivå, språk og behov. Myndighetene oppfordres også til å gi barn mulighet til å påvirke innholdet og formen.

– Den beskjeden må komme ut

Sydgård mener det er viktig at regjeringen også har åpnet opp for at skoler og barnehager skal ha et tilbud til barna som er berørt av barnevernet, og at samme tilbud gjelder barn som ikke er i barnevernet fra før, men som de er bekymret for nå.

– Men den beskjeden må komme ut, sier Sydgård.

Hun ber også myndighetene tenke på familier som lever i familiefattigdom der det kan være trangt og der økonomiske bekymringer kan bli større på grunn av koronasituasjonen, og at disse familiene får tilbud om avlastning.

Sydgård understreker at det også finnes veiledningstjenester for foreldre og familier som synes situasjonen nå er utfordrende, for eksempel 116123, som drives av Mental Helse, eller familievernkontorene som har åpne hjelpelinjer, selv om selve kontorene er stengt.

Ropstad vil vurdere forslagene

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) svarer i en e-post at han deler bekymringene som Redd Barna og Stine Sofies stiftelse har for sårbare barn og unge nå som skoler og barnehager er stengt.

– Jeg er glad for at de engasjerer seg for dette. Alarmtelefonen har blitt døgnåpen for å kunne ta imot henvendelser kontinuerlig. Jeg må nå få bruke litt tid på å vurdere forslagene de kommer med, og svare Redd Barna og Stine Sofies stiftelse på brevet før jeg kommenterer, skriver han.

LES MER I VÅR NETTAVIS:

Ropstad trenger hjelp. Ber studenter melde seg til tjeneste i barnevernet

Nav-ansatte fortviler i koronakrisen: – Dette er en tsunami. Først treffer den kontaktsenteret. Så kommer den til oss lokalt

Ropstad til norske barn: – Ta kontakt med en voksen du stoler på