Tiltakene som har blitt hastevedtatt av regjeringen for å hjelpe hundretusenvis av mennesker som har blitt permittert eller mistet jobben, er det Nav som skal administrere.

Lar det seg i det hele tatt gjøre?

– Vi forventer at det kommer veldig mange sykemeldinger og flere permitteringer. Det er allerede en helt ekstrem situasjon, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt til Vårt Land.

Han understreker at etaten har beredskapsplaner som hittil har vært fulgt til punkt og prikke.

Foto: Ingar Næss / Nav
Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, innrømmer at de ikke har noen fullverdige planer for å møte det omfanget Nav møter akkurat nå. 

– Men vi har ingen fullverdige planer som dekker for det omfanget vi har nå, eller det vi venter at kommer. I slike situasjoner er det viktig med en organisasjon som raskt kan finne gode løsninger og sette disse ut i drift. Det opplever jeg at vi har, sier Åsholt.

Skåret ned til beinet

Nav var en presset etat allerede før koronakrisen. Trygdeskandalen har gitt Nav svekket tillit, og gjennom regjeringens ostehøvelkutt er også bemanningen på lokalkontorene redusert. Der er det nå stille før stormen.

– Vi har blitt skåret ned til beinet. Når folk slutter, blir de ikke erstattet. Politikerne mener tydeligvis at det å bli fulgt opp av Nav, er et knapphetsgode, sier en Nav-ansatt Vårt Land har snakket med.

Hun jobber på et lokalkontor i en mellomstor by på Østlandet. Ledelsen vet at hun uttaler seg til Vårt Land, men hun ønsker selv å være anonym, på grunn av hetsen Nav-ansatte kan møte når de står fram i mediene.

Omplassere statsansatte

Allerede i morgen kan det bli aktuelt å omplassere statsansatte fra andre sektorer til å jobbe for Nav, melder Dagens Næringsliv.

Hensikten er å få bukt med den massive søknadsmengden.

– Det er ikke mulig for Nav å håndtere dette på kort sikt. Nav gjør sitt ytterste, men de mangler personell, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, i følge NTB.

Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H), setter inn ekstratiltak. Han vil tvangflytte statsansatte med saksbehandlingserfaring for å avhjelpe situasjonen. 
Foto: Terje Bendiksby
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen  (H) jobber med strakstiltak. 

Den nye kriseloven åpner for at regjeringen kan innføre tiltak som til vanlig ville gått gjennom Stortinget. Dersom fullmaktsloven går gjennom, kan regjeringen beordre statsansatte fra andre virksomheter til Nav.

Det kan bety at ansatte i Utlendingsdirektoratet, som allerede jobber med saksbehandling, kan brukes i Nav i en periode.

31.100 søknader om dagpenger torsdag

I løpet av den første uken med de hardeste koronatiltakene har 185.300 søkt Nav om dagpenger. De aller fleste søker fordi de er blitt permittert fra jobben, i følge NTB.

De siste tallene fra Nav viser at 31.100 personer søkte om dagpenger torsdag. Dermed har antallet søknader vært noe fallende de siste dagene. Toppen ble nådd tirsdag da 63.680 søkte om dagpenger på én og samme dag.

171.600 av dem som har søkt om dagpenger den siste uken, har gjort det fordi de er permittert.

Trenger bekreftelse fra en menneskestemme

Den lokale Nav-ansatte Vårt Land har snakket med, mener lokalkontorene i dag verken har noe å gå på når det gjelder ansatte eller ressurser.

– Og det hadde vi ikke før heller.

Nå blir det bare verre.

– Dette er en tsunami, som nå først har truffet kontaktsenteret. Så kommer den til oss på lokalkontorene etterpå.

Det er viktig å få ut informasjon, mener hun, men er kritisk til måten det gjøres på nå.

– Jeg skulle ønske man kunne unngå å gå ut med hvordan reglene kanskje blir, før de er vedtatt.

Den Nav-ansatte forteller at det er mange som ringer og spør om ting, selv om det står klart og tydelig på nav.no, fordi de har behov for å få bekreftelse fra en menneskestemme på at de har forstått reglene riktig.

– Dette sitter de 40 minutter i telefonkø for å få, humrer hun, men har forståelse for folks reaksjon i møte med et helt ukjent system: – Dette er jo mennesker som aldri før har hatt kontakt med Nav-systemet, som aldri har vært arbeidsløse før, og reglene endrer seg hele tiden. Jeg skjønner at de er fortvilet.

– Jeg elsker jobben min

– Min store skrekk som ansatt i Nav er å gi brukere feil informasjon. Sånn som situasjonen er nå, er det vanskelig å svare på noe som helst fordi ting skjer så fort.

Hun sier selv at hun ønsker å gi et nyansert bilde av hvordan situasjonen er.

– Jeg hadde ikke jobbet her i 15 år hvis jeg ikke elska jobben min. Det er ikke alltid Nav blir fremstilt like positivt i mediene, men til tross for nedskjæringer og trykk, synes jeg det er fantastisk å få lov til å hjelpe folk som trenger det.

• LES OGSÅ: Dette var spillet på bakrommet da Regjeringens krisepakker ble laget. 

Datasystem fra 1986

Et problem det snakkes mye om, er at IT-systemene Nav har, ikke klarer å takle pågangen.

– De gangene jeg har sittet på jobb og tvunnet tommeltotter, har det vært fordi datasystemene har vært nede.

– For å effektivisere prosessen blir vi bedt om å hoppe over enkelte vedtak, men i datasystemene man gjøre de vedtakene for å komme seg videre. Så da stopper alt opp.

Hun er høyst tvilende til hvordan oppdateringer av datasystemene skal fungere.

– Når vi jobber med for eksempel sykepenger, bruker vi et datasystem fra 1986. Det er ikke hypermoderne akkurat.

For mange lokalkontorer blir dette også et spørsmål om kommunens økonomi.

– Alle budsjetter ryker jo. Så vi er spent på regjeringens krisepakker, med tanke på refusjon. Det er mange kommuner som ikke akkurat har mye penger på bok. Det er veldig trist hvis valget står mellom å ha skoleassistenter eller dele ut sosialhjelp.

Flere IT-systemer

Navs IT-direktør opplyser til NTB at deler av Navs IT-system er 40 år gammelt, mens andre deler er toppmoderne.

– Flere av de områdene som treffes nå, som søknad om dagpenger og sykepenger, treffer systemer i begge kategorier. Vi jobber nå med å vurdere hvordan vi kan realisere de endringene Stortinget vedtar, sier Navs IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe til NTB.

Vil skjerme Nav-ansatte

Fagforbundet og Fellesorganisasjonen krever at Nav-ansatte blir definert som en samfunnskritisk funksjon, skriver Dagsavisen.

– Den primære oppgaven for Nav-kontorene er nå å sikre at alle har en basisinntekt. Da er det utrolig viktig at vi ser det enorme kjøret Nav-kontorene har, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

Regjeringen har bare definert nøkkelstillinger i Nav som samfunnskritiske.

– Nå er det unntakstilstand. De ansatte må skjermes. Vi har fått bekreftet av folk i førstelinjen at arbeidspresset er kjempestort, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.