– Denne praksisen reagerer jeg veldig på. Det er regelrett mobbing og sosial utstøting. Fra et rent menneskelig perspektiv fremstår det brutalt å behandle mennesker på denne måten, sier Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti.