Der folk tidligere tok kirkeklokker og forkynnelse på torget som en selvfølge, setter flere nordmenn nå spørsmålstegn ved hvor mye de skal tåle av bråk fra religiøse aktiviteter i offentligheten.