Praksisen rådmann Anne Kathrine Slungård vil ha slutt på, har foregått i Stjørdal i over 30 år, skriver Dagen. Femteklassingene i kommunen har i alle de årene fått utdelt hver sin bibel betalt av kommunen.

Når Den norske kirke besøker klassen for å dele ut bibler, kan det oppleves som forkynning, heter det i rådmannens vurdering.

Hun framholder også at praksisen strider mot KRLE-faget, hvor det blant annet står at undervisningen skal være upartisk. Men kateket Laffen Jensen i Stjørdal avviser Slungårds skepsis. Han står selv for utdelingen av biblene.

– Jeg er utdannet lærer og vet hvordan man oppfører seg i et klasserom. Det er ingenting ved utdelingen av bibler som bærer preg av forkynnelse, sier han

Annette Jensen (KrF), som er gift med kateketen, skal være med på å behandle rådmannens forslag når det kommer opp i formannskapet kommende torsdag. Hun sier hun vil stemme ned forslaget fra administrasjonen og håper å få med seg så mange som mulig.