– Norge støtter Melchiors arbeid og hans prosjekt The Middle East Religious Peace Initiative. Melchior har i en årrekke gjort en viktig innsats for å engasjere religiøse ledere i regionen som kan nå ut til bredere lag i befolkningen, på begge sider av konflikten, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en e-post til Vårt Land.