I politiets innbyggerundersøkelse fra 2019 svarer flere at de ikke har tillit til politiet.