– Motstand mot innvandring er en av de mest sentrale sakene, og en viktig mobiliseringsfaktor, for dette miljøet, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST i en pressemelding.