Ytringsfridom har blitt løfta fram i eit oppheta ordskifte i Storbritannia den siste veka. Aktivisten Tommy Robinson vart dømt til 13 månader fengsel. Han vart arrestert for å ha filma dei sikta i ein stor og alvorleg overgrepssak.