Fra 1. desember kan foreldre få utført rituell omskjæring av deres guttebarn ved privateide Ibsensykehuset. Helse Sør-Øst erkjenner at kapasiteten ved sykehusene deres ikke er tilfredsstillende, skriver de i en pressemelding.