– Venstresiden ser på private aktører som en vederstyggelighet som bidrar til større forskjeller, sier professor i sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen, Stein Kuhnle.