Som sokneprest er Finn Rindahl vigsler når par kommer til kirken for å bli viet. Fra og med nyttår skal han også vie folk som varaordfører i Nesna kommune i Nordland.