– Det er et overgrep mot kirka at Trump bruker Bibelen og kirka som rekvisitt på denne måten, sier biskop i Borg Atle Sommerfeldt.