For noen år siden var barnevelsignelse like uvanlig i Den norske kirke som barnedåp i en baptist- eller pinsevennforsamling. Da venninnen til prest Gyrid Gunnes ba om råd, fordi hun ønsket barnedåp, mens mannen var imot dåp, ble løsningen å utføre en kirkelig barnevelsignelse. Med utgangspunkt i den bibelske teksten om Jesus og barna, så Gunnes ingen grunn til å spørre noen om det var greit.