– Går engasjementet om plastsøppel på kostnad av engasjementet om klimaendringane?