Forrige uke skrev VG at nesten halvparten av kvinner som tar abort er uten jobb, ifølge en studie ledet av professor og overlege på Kvinneklinikken ved Ahus, Anne Eskild. En av årsakene til dette kan være at det bare er kvinner i lønnet arbeid som har rett til foreldrepenger, ifølge Eskild.