– Jeg vil være veldig skeptisk til artikler som antyder at George Pell ikke har fått en rettferdig rettssak på grunn av hvem han er, forteller Kate Lyons til Vårt Land. Hun er journalist i britiske The Guardians australske avdeling, og dekker blant annet rettssaken mot George Pell.

Hun mener dommeren i Pells sak har vært særlig nøye på å påpeke for juryen at de kun skal avgi en dom over George Pell, og ikke over Den katolske kirke i sin helhet.

– Pells forsvarere hadde muligheten til å be om andre jurymedlemmer hvis de ville, men valgte ikke å gjøre det. Og medlemmene av juryen ble trukket ut av en uvanlig stor gruppe på 250 personer for å forsikre om at ingen av medlemmene var fiendtlig innstilt overfor Den katolske kirke, forteller hun.

LES MER: Metoo endret katolikkers forhold til overgrep i kirken.

Blandede reaksjoner

Lyons sier dommen mot Pell vekker ulike reaksjoner i Australia.

– De tidligere statsministrene Tony Abbott og John Howard har gått offentlig ut og støttet Pell. Journalister i konservative aviser mener Pell blir brukt som syndebukk, sier hun.

Lyons inntrykk er likevel at et overveldende flertall i befolkningen tror rettens avgjørelse er korrekt.

– Politiet har avdekket store overgrepsskandaler tidligere, også i Den katolske kirke. Jeg tror mange mener at en sak som blir behandlet i rettssystemet, og der den anklagede faktisk blir funnet skyldig, er troverdig.

LES MER: Lave forventinger til historisk overgrepskonferanse.

Historie

George Pell har vært en kontroversiell figur i den australske offentligheten også før overgrepsanklagene, forteller Lyons.

– Han har blitt oppfattet som bombastisk og aggressiv. Noen mener han er en viktig forkjemper for Den katolske kirke. Men mange har reagert på måten han har håndtert tidligere overgrepssaker i kirken på. Han har vært ufølsom overfor overgrepsofre.

Lyons sier Pell var arkitekten bak Den katolske kirkes håndtering av overgrepsavsløringer på slutten av 90-tallet.

– Han var ansvarlig for å kutte i kompensasjonen som ble gitt til overgrepsofrene, og for å nekte dem å fortelle om hva de hadde opplevd. Han har eksplisitt sagt at han gjorde dette for ikke å bringe skam over kirken, sier hun.