– Det er ikke tvil om at det er nasjonalstatene som har det største ansvaret, men trossamfunn har mulighet til å gi budskapet moralsk og etisk kraft og slik få til den mobiliseringen vi må ha, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).