Romfolket står for 10 prosent av Romanias befolkning på 20 millioner, og mange av dem er marginalisert og lever i fattigdom. Gjennom århundrer har de blitt diskriminert og undertrykket i Europa.

– Jeg ber om unnskyldning – i kirkens og Herrens navn – og jeg ber dere om unnskyldning. For alle de gangene i historien vi har diskriminert dere, behandlet dere dårlig eller sendt dere skjeve blikk, sa paven til en forsamling av romfolk i byen Blaj søndag.

– Hjertet er likevel tungt. Det blir dratt ned av de mange opplevelsene av diskriminering, segregering og dårlig behandling dere har opplevd. Historien forteller oss at kristne også, inkludert katolikker, ikke er fremmede for slik ondskap, sa paven.

Besøket i Blaj, runder av pavens tre dager lange tur til Romania.