– Hvor trist ville det ikke vært dersom covid-19-vaksinen vil bli prioritert til de rikeste, sier paven.

Paven sier også at det vil være en skandale dersom økonomisk støtte via det offentlige blir brukt til å holde oppe industrier som ikke hjelper de fattige eller miljøet.

– Denne pandemien har synliggjort de fattiges krevende situasjon og de voldsomme ulikhetene som hersker rundt i verden, sier han.