I løpet av fire dager skal biskoper, kardinaler og andre kirkeledere drøfte og lære om bekjempelse av overgrep.

Den romersk-katolske kirken er i en årrekke blitt rammet av en lang rekke avsløringer av seksualforbrytelser begått av prester i en rekke land. Mange av ofrene er gutter og menn, men også kvinner er blitt rammet.

Så sent som denne måneden måtte pave Frans erkjenne at noen katolske prester kan ha brukt nonner som sexslaver.

Kirken har fått massiv kritikk for en rekke tilfeller hvor gjerningsmenn er blitt skjermet og overgrep forsøkt skjult. Møtet i Vatikanet denne uken tolkes som et tegn på at pave Frans forsøker å ta grep og oppnå endring.

Frans har også tatt selvkritikk for tilfeller hvor han ikke tok overgrepsanklager på alvor. «Jeg var en del av problemet», erkjente han overfor et overgrepsoffer i Chile i fjor.