I årevis har en liten detalj i dagens passforskrift vært en verkebyll for flere av landets muslimer og sikher: Kravet om å vise begge ører på passbilder. Tanken bak ørekravet er at det skal bidra til sikker identifisering av passinnehaver. Men for personer som mener det er en religiøs plikt å bære hodeplagg som dekker ørene, er påbudet problematisk.