Siden 2008 har Norge kommet med 17 anbefalinger om reli­gions- og trosfrihet i FN. Kvinners rettigheter er satt på dagsorden av våre myndigheter langt oftere: 262 ganger.