« Vi er sterkt imot betingelser for pengestøtte, særlig når de truer palestinernes rett til å motstå utenlandsk dominans, utnyttelse, undertrykkelse og okkupasjon med de midler som er tillatt i henhold til folkeretten. Utenriksminister Børge Brendes uttalelse er en tydelig kriminalisering av lovlig palestinsk motstand.»