Med 10 millioner kroner fra Forskningsrådet er Nasjonalbiblioteket i gang med sitt første forskningsprosjekt: Å kartlegge folkelesningen. Erkebiskop Erik Valkendorf var den første i Norge som tok boktrykkerkunsten i bruk. I 1519 hadde skriftlærde ved Nidaros domkapittel redigert Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense og erkebiskopen sendte bestilling på trykking til henholdsvis Roskilde og Paris.