Fra mandag kunne medlemmer fra Den norske kirke melde seg ut på nett. Det førte til et utmeldingsras. Over 15.000 kuttet båndene til Den norske kirke, noe som gjør at kirken har mistet 24.278 medlemmer til nå i år. I tillegg ble rundt 3.000 personer som var feilregistrerte, luket ut.