– Brevet er veldig sakleg, og bodskapen gjer inntrykk, seier Sunniva Holmås Eidsvoll, SVs gruppeleiar i Oslo bystyre, til Vårt Land. Men ho understrekar at SV vonar Oslo vil vedta boikott av varer som er produserte i israelske busetjingar på Vestbreidda.