00Oslo er den hovedstaden i Skandinavia der romfolk oftest opplever trakassering, viser en fersk Fafo-rapport.