Leder for Oslo Frode Jacobsen bekrefter til Vårt Land at forslag til lovendring ble bestemt på deres møte tirsdag 3. desember.

– Vi har vedtatt å be stortingsgruppa vår om å fremme et forslag om en lovendring som går ut på at ureturnerbare flyktninger skal få midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres til sitt hjemland, sier Frode Jacobsen, leder for Oslo Arbeiderparti.

I forbindelse med Arne Viste-saken tidligere i høst uttalte Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Gharahkani Masud at det ikke var aktuelt å gi arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere.

– Vi kan ikke ha et regelverk som oppfordrer folk til å bli værende i Norge når de har fått avslag og skal reise hjem, sa Gharahkhani den gang.

Nå tar altså Oslo Arbeiderparti en ny vending i denne saken som i tillegg til Arne Viste har blitt gjort aktuell av Gunnar Stålsetts ansettelse av papirløse Lula Tekle.

– En person uten opphold i Norge, som gjerne har fått endelig avslag på sin søknad om oppholdstillatelse, og som ikke har krav på beskyttelsesbehov, men som av ulike årsaker ikke kan komme seg bort fra Norge, mener vi skal få mulighet til å få midlertidig arbeidstillatelse.