Underskriftskampanje, egen strategi mot hatefulle ytringer samt en omfattende handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme. Regjeringen har satt i gang flere tiltak i arbeidet mot hatkriminalitet det siste året.