- Prinsipielt er avgjerda fatta, det blir rettssak mot Sauherad kommune. Min klient ønskjer å få saka prøvd for retten, seier Håkon Bleken til Vårt Land.