Nyheter

- Prinsipielt er avgjerda fatta, det blir rettssak mot Sauherad kommune. Min klient ønskjer å få saka prøvd for retten, seier Håkon Bleken til Vårt Land.

Han er Katarzyna Jachimowiczs advokat.

Jachimowicz er katolikk og vil mellom anna ikkje setje inn spiral.

Men søksmålet er førebels ikkje levert: