Sørlands-kommunen innførte i 2014 et forbud mot tigging, nå snur kommunen og opphever forbudet.