For dem som jobber med å gjenåpne graver er det helt dagligdags, men for andre kan det virke frastøtende å se og høre at knokler og levninger fra mennesker som levde så nært som for 20 år siden, graves opp.