I etterordet til En norsk terrorist tar Lars Akerhaug et ramsalt oppgjør med rådende, norske forklaringer på radikalisering.