– Hva jeg har lært av denne saken? Å holde øynene oppe for at uforutsette ting kan skje, også i en diakonal setting, samt at man alltid skal ha et kritisk blikk på ledelsen, sier Arne Exner Nakling.