– Det er viktig å ha en bredere palett enn bare å fokusere på uenighetene rundt likekjønnet vigsel. I totalbildet er det viktig å merke seg verdien av at urkirkens liturgiske tradisjon blir ivaretatt og brukt, sier kantor i Avaldsnes, Arnfinn Tobiassen.