Nyhet

I komitéinnstillingen til KrFs representantforslag sier samtlige partier – minus regjeringspartiene H og Frp – at «norsk, offentlig bistand med fordel kan konsentreres geografisk om færre land. I dag er norsk offentlig bistand spredt på for mange land».

Færre land totalt, men flere partnerland

De samme partiene er også kritisk til at regjeringen har plukket ut 12 såkalte «fokusland» som skal prioriteres i bistanden, og hevder at dette «ikke bidratt til noen faktisk konsentrasjon av bistanden». I stedet vil de definere et noe større utvalg av partnerland som skal prioriteres.

Partiene utenom regjeringen mener det er fornuftig med et antall partnerland i samme omfang som andre skandinaviske land opererer med. Det vil i realiteten si en dobling av dagens 12 prioriterte land. Sverige og Danmark har henholdsvis 23 og 22 prioriterte partnerland.