– Avtalen mellom KrF og Venstre som ble inngått for to år siden har løpt ut. Avtalen innebar en del oppfølging fra vår side, men vi kan ikke se at den har endret situasjonen til konvertitter, sier Steinar Ims, seniorrådgiver i Mellomkirkelig Råd (MKR).