Tidligere ekspedisjonssjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Ole Herman Fisknes mener Kjell Ingolf Ropstads stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond (OVF) ikke kan regnes som en seier for kirken, men en seier for kommunene.