Olav Skjevesland døde søndag, 77 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Skjevesland var biskop i Agder og Telemark fra 1999 til 2012, og var preses i Den norske kirke fra 2006 til 2010, da Helga Haugland Byfuglien overtok.

LES MER: Olav Skjevesland går ut av Presteforeningen

MF-professor

Før han ble biskop var Skjevesland rektor ved det praktisk-teologiske seminar på MF vitenskapelig høgskole.

Rektor ved MF, Vidar Haanes, sier at Olav Skjevesland var en god prest og biskop og hadde stor betydning for utviklingen av praktisk teologi som fagdisiplin i Norge.

– Han var den naturlige leder og rektor for praktikumsmiljøet på MF og redaktør i Luthersk kirketidende. Jeg var redaksjonssekretær for Luthersk kirketidende, og fikk oppleve hans milde vesen og tydelige linje. Han behandlet studenter og professorer likt, på sin vennlige måte.

Skjevesland ble i 1994 landets første professor i praktisk teologi, før han i 1998 ble utnevnt som biskop.

– Som biskop i Agder og som preses var han en trygg leder, som videreførte presterollen i bispegjerningen. Han var en litt forsiktig mann, som lot Ordet gjøre sin virkning og ikke de store fakter. Han var god med ord, nesten i overkant noen ganger. Han var en god venn og sjelesørger, sier Haanes.